Informacja o opłatach za miesiąc LUTY 2020 » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Informacja o opłatach za miesiąc LUTY 2020

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za miesiąc LUTY przyjmowane będą
do 10–tego lutego w godzinach 8:00 do 9:00.

OPŁATA STAŁA

250 zł

WYŻYWIENIE

15 dni * 7 zł = 105 zł

105 zł

ŚWIETLICA

30 zł

Jak można uregulować należność?

Opłaty za przedszkole są płatne gotówką lub na konto bankowe:
PRZEDSZKOLE SIÓSTR NIEPOKALANEK
ul. Poniatowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz

Nr konta bankowego
BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU
nr 46 1240 4748 1111 0011 1189 6889

tytuł przelewu/wpłaty:

Opłata za przedszkole: imię i nazwisko dziecka, grupa

Informacje o opłatach za bieżący miesiąc zamieszczane są również
w zakładce DLA RODZICÓW -> INFORMACJE O OPŁATACH