Ramowy rozkład dnia » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Dzieci w wieku 3-4 lata

przedział czasu3-latki4-latki
6:30 - 8:00schodzenie się dzieci do świetlicyschodzenie się dzieci do świetlicy
8:00 - 8:45zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmizajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi
8:45 - 9:00ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i utrwalanie zachowań prozdrowotnychćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i utrwalanie zachowań prozdrowotnych
9:00 - 9:30śniadanieśniadanie
9:30 - 9:45modlitwa w kaplicymodlitwa w kaplicy
9:45 - 10:15zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycieli w ramach Planu Tygodniowegozajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycieli w ramach Planu Tygodniowego
10:15 - 10:30zabawy dowolne podejmowane przez dziecizabawy dowolne podejmowane przez dzieci
10:30 - 11:45pobyt na placu zabaw, spacery i wycieczki. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie)pobyt na placu zabaw, spacery i wycieczki. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie)
11:45 - 12:00przygotowanie do obiaduprzygotowanie do obiadu
12:00 - 12:30obiad, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowaniaobiad, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
12:30 - 12:45czynności samoobsługowe (przebieranie się)odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki, zabawy swobodne, pobyt na placu zabaw
12:45 - 13:45leżakowanieodpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki, zabawy swobodne, pobyt na placu zabaw
13:45 - 14:00zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorkuzabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku
14:00 - 14:15podwieczorekpodwieczorek
14:15 - 16:00zabawy dowolne, utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, zabawy na świeżym powietrzuzabawy dowolne, utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, zabawy na świeżym powietrzu.

Dzieci w wieku 5-6 lat

przedział czasuzajęcia w grupach wiekowych 5- i 6-latków
6:30 - 8:00schodzenie się dzieci do świetlicy
8:00 - 8:45zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi
8:45 - 9:00ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i utrwalanie zachowań prozdrowotnych
9:00 - 9:30śniadanie
9:30 - 9:45modlitwa w kaplicy
9:45 - 10:45zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycieli w ramach Planu Tygodniowego
10:45 - 11:45zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
10:30 - 11:45pobyt na placu zabaw, spacery i wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze
11:45 - 12:00przygotowanie do obiadu
12:00 - 12:30obiad, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
12:30 - 13:00zabawy w kącikach zainteresowań, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
13:00 - 13:45słuchanie bajek, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia wspomagające
13:45 - 14:00zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku
14:00 - 14:15podwieczorek
14:15 - 16:00zabawy dowolne, utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, indywidualna praca wyrównawcza, zabawy na świeżym powietrzu.