Zajęcia dodatkowe » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Zajęcia dodatkowe

Dzieci w naszym przedszkolu wzbogacają umiejętności i wiedzę nie tylko podczas zajęć
obowiązkowych ale również w trakcie zajęć dodatkowych. Ich gama jest ciągle poszerzana
i dostosowywana do potrzeb i zainteresowań naszych przedszkolaków.
Zajęcia te odbywają się w godzinach dopołudniowych. Obecnie oferujemy naszym podopiecznym
następujące formy zajęć dodatkowych:

KATECHEZA ( raz w tygodniu).
Zajęcia pozwalają dzieciom na radosne poznawanie Boga poprzez rozmaite zabawy dydaktyczne i inscenizacje. W tym przypadku nie chodzi o zabawę typu czysto rekreacyjnego ale o takie zajęcia z dziećmi, w których ruch i konkretne czynności stanową swego rodzaju okazję do nabywania nowych doświadczeń i odkrywania nowych pojęć religijnych. Zabawa podczas katechezy posiada dużą wartość wychowawczą, dostarcza dzieciom wiele satysfakcji, wzbogaca ich przeżycia i umożliwia im uzewnętrznienie swoich doznań i potrzeb duchowych.

GIMNASTYKA (zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu).
Dzieci uwielbiają ruch. Przedszkolaki wprost kipią energią a zajęcia ruchowe są wspaniałą okazją do wykorzystania jej nadmiaru i skierowania go na właściwe tory. Dyscyplinują one grupę, uczą współdziałania, integrują zespół. Świetnie rozwijają orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, dlatego też w naszym przedszkolu oprócz codziennych zajęć ruchowych wynikających z realizacji podstawy programowej – dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyczne. Mają one na celu profilaktykę wad postawy, kształtują prawidłową sylwetkę małego dziecka, wzmacniają duże grupy mięśniowe, rozwijają ogólną sprawność i koordynację ruchową, zachęcają dzieci do aktywności ruchowej.

RYTMIKA czyli ZABAWY Z MUZYKĄ (prowadzone są raz w tygodniu).
Głównym celem tych zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Zajęcia te pozwalają na rozwój aktywności twórczej dziecka w zakresie działania inspirowanego muzyką, rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki. Zabawy z muzyką uczą dzieci prawidłowych reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), kształtują poczucie rytmu i orientację przestrzenną. Odgrywają również bardzo ważną rolę w kształtowaniu koordynacji ruchowej, koncentracji uwagi i wyobraźni podczas różnych form ruchu inspirowanego muzyką: zabawy z chustami, szarfami, aerobik itp.

ZAJĘCIA TANECZNE (odbywają się jeden raz w tygodniu).
Taniec nadaje ruchom dziecka lekkości, sprężystości, gibkości a ponadto wprowadza do zajęć przedszkolnych zabawę i odprężenie. Zaspokaja potrzebę aktywności, wpływa na kształtowanie precyzji ruchu, wyrabia elegancję i estetykę, pozwala pozbyć się kompleksów i zahamowań. Podczas zajęć tanecznych dzieci poznają różne układy i figury taneczne, które potem mogą zaprezentować na przedszkolnych uroczystościach.

ŚPIEWY Z GITARĄ (zajęcia prowadzone raz w tygodniu).
Zajęcia te maja na celu uwrażliwienie dziecka na świat muzyki a przede wszystkim rozwój słuchu muzycznego i poczucia rytmu. Podczas tych zajęć dzieci uczą się różnych piosenek związanych tematycznie z rokiem kalendarzowym i liturgicznym, które następnie prezentują podczas wspólnych spotkań i uroczystości przedszkolnych m.in. na przedszkolnych Mszach Świętych.

JĘZYK ANGIELSKI (jeden raz w tygodniu).
Odbiorcami tych zajęć są dzieci 4, 5 i 6 – letnie. Głównym celem nauki języka angielskiego jest zapoznanie przedszkolaków z obcymi dźwiękami oraz zrozumienie ich a także zachęta do dalszego pogłębiania wiedzy językowej. Nauka odbywa się w sposób naturalny, poprzez zabawę opartą na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. Na zajęciach dzieci biorą udział w zabawach, uczą się piosenek, rymowanek i wierszyków.

LOGOPEDIA (zajęcia raz w tygodniu).
W zajęciach uczestniczą dzieci, w przypadku których wskazana jest intensywniejsza praca nad aparatem mowy. Są to zajęcia indywidualne, które dopiero wtedy mogą przynieść owoc, gdy będą wiernie kontynuowane w domu z rodzicami.

PLASTYKA(jeden raz w tygodniu)
Są to zajęcia przygotowane z myślą o starszych przedszkolakach. Dzieci poznają różne techniki malarskie dodatkowo doskonale bawiąc się przy tym. Jest to jedno z najbardziej ulubionych zajęć dla dzieci w naszym przedszkolu.

BALET oraz PIŁKA NOŻNA(jeden raz w tygodniu)
To kolejne zajęcia, jednak tylko dla 5 i 6 – latków…podczas których dzieci mierzą się ze swoimi zainteresowaniami, pasjami, słabościami, mając przy tym bardzo dużo radości.

SZACHY oraz MATEMATYKA Z LEGO(jeden raz w tygodniu)
To kolejna propozycja dla chętnych dzieci ze starszych grup.

ZAJĘCIA TEATRALNE(jeden raz w tygodniu) W tych zajęciach uczestniczą dzieci z grupy 5 i 6 latków. Dzieci rozwijają swoje zdolności aktorskie.

ZESPÓŁ REGIONALNY(jeden raz w tygodniu). Zajęcia te maja na celu uwrażliwienie dziecka na świat rytmu, kultury regionalnej, a przede wszystkim piękna tańca sądeckiego. W zajęciach uczestniczą dzieci 5 i 6 letnie.