Wykład z Edukacji Medialnej w naszym przedszkolu » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Wykład z Edukacji Medialnej w naszym przedszkolu

12 kwietnia w naszym Przedszkolu odbył się wykład p.Małgorzaty Więczkowskiej na temat: “CO WCIĄGA TWOJE DZIECKO – CZYLI NIEZBĘDNIK MĄDREGO RODZICA, NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY”.
Niżej przedstawiamy słowo Rodziców skierowane do Prelegentki:

“Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Więczkowskiej za przeprowadzenie wykładu na temat Edukacji Medialnej.
My – dorośli często jesteśmy nieświadomi zagrożeń ukrytych w serwowanych naszym dzieciom programach telewizyjnych, bajkach, czasopismach… Teraz już wiemy, jakie zabawki, gadżety czy gry mogą wprowadzić zło do życia naszych dzieci.
Jesteśmy przekonani, że prelekcja, w jakiej uczestniczyliśmy – poparta pokazem slajdów – uwrażliwi nas – rodziców, dla których przecież dobro dziecka jest najważniejsze. Wierzymy, że wysłuchane treści pomogą nam w dokonywaniu właściwych wyborów medialnych, tak by nasze dzieci wzrastały w tym, co dobre i wartościowe. Dziękujemy.

Słowa wdzięczności należą się również Siostrom Niepokalankom za podjęcie tego ważnego tematu i zorganizowanie konferencji.

Rodzice dzieci z Przedszkola”