Wycieczka do Warszawy » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Wycieczka do Warszawy

W pierwszy weekend października kadra naszego przedszkola wyjechała na wycieczkę do Szymanowa – domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek a zarazem Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej i do Warszawy. Podczas wyjazdu poznaliśmy niepokalańskie klasztory oraz zwiedziliśmy ważniejsze muzea stolicy.

I tak, byliśmy w: Szymanowie, w Bazylice w Niepokalanowie, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Świątyni Opatrzności Bożej, na Zamku Królewskim, w Muzeum bł. ks.Jerzego Popiełuszki i w kościele św. Stanisława Kostki a także na Kabatach – w szkole podstawowej i przedszkolu niepokalańskim.

Chociaż program był bardzo napięty to jednak nie przeszkodziło to w zawiązaniu prawdziwej wspólnoty wśród uczestników wyjazdu.

Bezpiecznie dojechaliśmy z powrotem do Nowego Sącza dziękując Panu Bogu za wszystkie dobra otrzymane w drodze …

A teraz…czekamy na następny wspólny wyjazd.