Pasowanie na przedszkolaka » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Pasowanie na przedszkolaka

Czy przyrzekacie…
do przedszkola chodzić chętnie?          – przyrzekamy!!!
i uśmiechać się najpiękniej???              – przyrzekamy!!!

Te i inne zobowiązujące obietnice składały w czwartek – 20 września dzieci z grup Biedronek, Pszczółek i Świerszczyków podczas uroczystości pasowania na P R A W D Z I W E G O          P R Z E D S Z K O L A K A .

Czterolatki po zaprezentowaniu się przed gośćmi – po deklamacji wierszy, odśpiewaniu piosenek i tańcu reprezentantów grup, a także po dotknięciu przez s.Laurencję wielkim ołówkiem – wreszcie stały się ‘pełnoprawnymi’ przedszkolakami.

Trochę przerażone… ale jednak oczekujące…
Pełne radości… ale jednak nie wiedzące jeszcze, co to znaczy “być Starszakiem”…

…a Rodzice i Wychowawcy???
Także złożyli pewną obietnicę:
– zweryfikowanie powyższych przyrzeczeń.