Projekt edukacyjny PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Projekt edukacyjny PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Telewizja Aleksandrowski Kurier.

Celem projektu jest przede wszystkim:

• kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci •
• uwrażliwianie ich na piękno, folklor i tradycje Polski •
• rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi •
• budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem- rodzina, przedszkole, otoczenie •
• poznanie legend i baśni polskich •
• poznanie tradycji, zwyczajów, tańców ludowych •
• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka „wiem kim jestem” •
• wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem •
• rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów •
• kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym •

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok 2020/2021.

Projekt edukacyjny PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny