Piękna Nasza Polska Cała - Zadanie 6 » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Piękna Nasza Polska Cała – Zadanie 6

Dzieci w swoich grupach przez tydzień realizowały działania o charakterze patriotycznym.

W ramach projektu dzieci z grupy Żabek, Pszczółek oraz Rybek w swoich grupach codziennie przez tydzień realizowały działania o charakterze patriotycznym.

Podczas zajęć edukacyjnych dzieci:

  • poznały symbole narodowe,
  • uczyły się piosenek patriotycznych, które zaśpiewały przed całą społecznością przedszkolną,
  • przypomniały sobie legendę o powstaniu Warszawy,
  • poznały najważniejsze zabytki Warszawy- stolicy Polski,
  • obejrzeli legendę o Syrence Warszawskiej oraz o Leczu, Czechu i Rusie,
  • wykonywały prace plastyczne o tematyce patriotycznej,
  • poznali Sławnych Polaków,
  • poznali Państwa sąsiadujące z Polską,
  • zapoznali się z ważniejszymi miastami Polski oraz z nich zabytkami.
Tags