DZIĘKUJEMY ZA ROK PRZEDSZKOLNY » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

DZIĘKUJEMY ZA ROK PRZEDSZKOLNY

W niedzielę 21 czerwca cała wspólnota przedszkolna zgromadziła się w kaplicy na Mszy Świętej dziękczynnej za mijający rok katechetyczny i przedszkolny.

Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski jakimi nas obdarzał każdego dnia. Był te czas na pożegnanie naszych najstarszych przedszkolaków, którzy opuszczają przedszkole, aby wyruszyć w podróż szkolną.