Środa Popielcowa » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczyna 40-dniowe przygotowania do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Czas tego przygotowania nazywamy Wielkim Postem. Podczas tych dni więcej czuwamy nad swoim zachowaniem, poświęcamy uwagę naszym bliźnim, wspieramy ich materialnie, duchowo, ale też czynimy pokutę i umartwienie. W Kaplicy spotkaliśmy się całą wspólnotą przedszkolną – tą najmłodszą na krótkiej modlitwie i obrzędzie posypania głów popiołem.