Ramowy rozkład dnia » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Ramowy rozkład dnia

Organizację dnia oraz zadania dydaktyczne nasza placówka opiera na wytycznych dotyczących przedszkoli, opracowanych przez Ministerstwo Oświaty, uwzględniając przy tym katolicki charakter przedszkola.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3 i 4 LATKÓW
6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do świetlicy. 8.00 – 8.45 zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. 8.45 – 9.00 ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i utrwalanie zachowań prozdrowotnych. 9.00 – 9.30 śniadanie 9.30 – 9.45 modlitwa w kaplicy 9.45 – 10.15 zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycieli w ramach Planu Tygodniowego 10.15 – 10.30 zabawy dowolne podejmowane przez dzieci 10.30 – 11.45 pobyt na placu zabaw, spacery i wycieczki. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie) 11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu 12.00 – 12.30 obiad, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
3.latki: 12.30 – 12.45 Czynności samoobsługowe (przebieranie się) 12.45 – 13.45 leżakowanie 4.latki: 12.30 – 13.45 odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki, zabawy swobodne, pobyt na placu zabaw 13.45 – 14.00 zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku 14.00 – 14.15 podwieczorek 14.15 – 16.00 zabawy dowolne, utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, zabawy na świeżym powietrzu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 5 i 6 LATKÓW

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do świetlicy. 8.00 – 8.45 zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy swobodne, spontaniczne.
Indywidualna praca z dziećmi. 8.45 – 9.00 ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i utrwalanie
zachowań prozdrowotnych. 9.00 – 9.30 śniadanie 9.30 – 9.45 modlitwa w kaplicy 9.45 – 10.45 zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycieli
w ramach Planu Tygodniowego 10.45 – 11.45 pobyt na placu zabaw, spacery i wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze 11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu 12.00 – 12.30 obiad, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania 12.30 – 13.00 zabawy w kącikach zainteresowań, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci 13.00 – 13.45 słuchanie bajek, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia wspomagające 13.45 – 14.00 zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku 14.00 – 14.15 podwieczorek 14.15 – 16.00 zabawy dowolne, utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, indywidualna praca wyrównawcza,
zabawy na świeżym powietrzu.