DZIEŃ NAUCZYCIELA » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

DZIEŃ NAUCZYCIELA

W poniedziałek,14 października odświętnie ubrane dzieci wraz ze swoimi rodzicami, dziękowały siostrom, nauczycielom i pracownikom przedszkola za trud wychowania, nauczania i opieki. Tego dnia wiele ciepłych słów, serdecznych życzeń i serdeczności zostało okazane gronu pedagogicznemu, za to wszystko serdecznie dziękujemy i odwzajemniamy pamięć w modlitwie za każdą rodzinę naszego przedszkola.