Zobacz, co u nas słychać

Ramowy rozkład dnia

Organizację dnia oraz zadania dydaktyczne nasza placówka opiera na wytycznych dotyczących przedszkoli, opracowanych przez Ministerstwo Oświaty, uwzględniając przy tym katolicki charakter przedszkola. RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3 i 4 LATKÓW 6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do świetlicy. 8.00 – 8.45 zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. 8.45 – 9.00 […]

O zgromadzeniu

Marcelina z Kotowiczów Darowska – założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, urodzona 16 stycznia 1927 roku w Szulakach. Zmarła 5 stycznia 1911 roku w Jazłowcu na Podolu. Beatyfikowana 6 października 1996 roku w Rzymie. Pochodziła z wielodzietnej rodziny o żywych tradycjach patriotycznych. Już jako dziecko odczuwała boleśnie zniewolenie Polski. We wspomnieniach z tego okresu odnotowała: […]

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

I. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego uwzględniając w wychowaniu wartości i zasady przekazywane przez Kościół Katolicki. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest wspomaganie, ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. […]