ADWENT Z MAŁĄ MARCELINKĄ » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

ADWENT Z MAŁĄ MARCELINKĄ

2 grudnia w Kościele Katolickim rozpoczęliśmy adwent. W naszym przedszkolu w tym roku przeżywamy go wraz z małą Marcelinką Darowską. Przyglądamy się małej Marci jak dziękowała Dobremu Bogu za otaczającą Ją przyrodę, jak pomagała ubogim, biednym i zaniedbanym dzieciom i wreszcie jak ofiarowała się Matce Najświętszej. W grupach dzieci zbierają dobre uczynki, angażując się w pomoc jedni wobec drugich, aby za kilka dni czystym sercem cieszyć się ze spotkania z Nowonarodzonym Jezusem.