W Domu Gotyckim » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

W Domu Gotyckim

Pod koniec listopada dzieci z najstarszych grup pojechały do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (Dom Gotycki), gdzie zobaczyły piękną wystawę przedmiotów związanych z liturgią Mszy Świętej, dowiedziały się wielu ciekawostek o pracownikach muzeum (np. kim jest konserwator zabytków, czym zajmuje się historyk).
Końcowym elementem zajęć edukacyjnych było układanie puzzli – Godła Polski i obejrzenie filmu o polskich symbolach narodowych.

W podziękowaniu dzieci wręczyły pani z muzeum – własnoręcznie wykonaną, patriotyczną laurkę, wyrażając w ten sposób wdzięczność za poświęcony czas i bogactwo przekazanych wiadomości.