Historia Daniela » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Historia Daniela

W dniu 8 października poznaliśmy biblijną historię Daniela, który za nieposłuszeństwo wobec króla został wrzucony do …jaskini lwów. Historię tę przedstawili nam Panowie z Wieliczki z Teatru Eden. Dzięki Nim wiemy, że to warto być człowiekiem uczciwym i wiernym Panu Bogu. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!