kolędnicy misyjni » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

kolędnicy misyjni

Kilka dni po rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego gościliśmy w naszym przedszkolu nietypowych gości… Nietypowość ich polegała na tym, że chociaż są naszymi nowosądeckimi sąsiadami to…reprezentowali kraje misyjne. Poprzebierani kolędnicy powiedzieli nam nieco o misjach, o krajach, których przedstawicielami byli przez moment i…co najciekawsze – pokazali i pozwolili zagrać na tradycyjnych instrumentach pochodzących właśnie z owych krajów misyjnych.
Kolędnikom dziękujemy bardzo za wizytę…gdyż dzięki niej wiemy już nieco więcej…czyli jesteśmy mądrzejsi…czyli… – JUŻ PRAWIE D O R O Ś L I !!! (i to najbardziej cieszy!)